google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / THỂ CHẾ - CHÍNH SÁCH / Tại sao sự bền vững là quan trọng ?

Tại sao sự bền vững là quan trọng ?

Tại sao sự bền vững là quan trọng ? – Tính bền vững là một yếu tố quan trọng mà hầu hết các tổ chức trong xã hội ngày nay cố gắng đạt được. Nhưng tại sao nó lại quan trọng như vậy ? Tại sao bạn cần quan tâm đến nó ?

Phát triển bền vững được khái niệm là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của chính thế hệ tương lai. Trong một thời gian dài, tác động môi trường là trọng tâm chính đối với nhiều tổ chức khao khát một triết lý bền vững.

Nhưng, sự bền vững giữ nhiều phạm vi hơn điều này và cũng đòi hỏi phải xem xét về cả các vấn đề xã hội và kinh tế. Về cốt lõi, đó là một cách tiếp cận để cân bằng sự khác biệt và thường xuyên cạnh tranh, cần chống lại nhận thức về các hạn chế về môi trường, xã hội và kinh tế mà các chúng ta phải đối mặt. Nói một cách đơn giản hơn, đó là về việc quản lý Con người, Hành tinh và Lợi nhuận – hay còn gọi là ba điểm mấu chốt.

Các nguyên tắc bền vững từ lâu đã là trọng tâm của Liên Hợp quốc (với Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)) và liên tục theo dõi để đảm bảo các vấn đề chính của Phát triển bền vững được thực thi hiệu quả.

Tại sao sự bền vững là quan trọng?

Dưới đây là 03 lý do tại sao sự bền vững là quan trọng:

Bảo vệ môi trường: Môi trường chỉ bền vững nếu nó không phá hủy bất kỳ tài nguyên nào của nó. Chúng ta nên sử dụng môi trường theo cách mà nó có tác động tích cực đến môi trường của chúng ta. Chúng ta nên giảm các hoạt động có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của chúng ta.

Phát triển xã hội: Mọi người cần được giáo dục về tính bền vững. Hạnh phúc của chúng ta và của xã hội phụ thuộc phần lớn vào sự bền vững. Chúng ta phải có quyền tiếp cận vào các tài nguyên cơ bản và đảm bảo rằng sức khỏe của chúng ta được bảo vệ. Chúng ta có thể tận hưởng một cuộc sống chất lượng tốt nếu môi trường của chúng ta bền vững.

Phát triển kinh tế: Phát triển kinh tế là quan trọng vì nhiều lý do. Chúng ta cần thuyết phục mọi người, các tổ chức và cộng đồng đầu tư vào sự bền vững. Cần có những ưu đãi cho nó. Phát triển xã hội cần nguồn lực kinh tế. Không có sự phát triển xã hội, chúng ta không thể đạt được sự bền vững.

Tại sao sự bền vững là quan trọng?

Tại sao sự bền vững là quan trọng ?
Tại sao sự bền vững là quan trọng ?

Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là một tập hợp các chỉ tiêu liên quan đến tương lai phát triển quốc tế. Liên Hiệp Quốc đã đề ra các mục tiêu này và xúc tiến với tên gọi Các Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững, để thay cho Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã hết hạn vào cuối năm 2015. Họ sẽ thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững này từ năm 2015 đến năm 2030. Có 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể.

>>> Phát triển bền vững là gì ?
>>> Sự ra đời của thuật ngữ “Phát triển bền vững”

Tại sao phải Phát triển bền vững

Check Also

Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế …