google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: Sustainable Development

Tag Archives: Sustainable Development

Tiêu chí của phát triển bền vững

Tiêu chí của phát triển bền vững – Thứ nhất, phát triển bền vững về kinh tế là phát triển nhanh và an toàn, chất lượng. Phát triển bền vững về kinh tế đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế trong đó cơ hội để tiếp xúc …

Read More »

Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.” Vậy, thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam như thế nào ? …

Read More »

Phát triển bền vững là gì ?

Phát triển bền vững là gì ? – Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Khái niệm này hiện …

Read More »
phát triển bền vững

Sự ra đời của thuật ngữ “Phát triển bền vững”

Thuật ngữ “Phát triển bển vững” (Sustainable Development) được hình thành từ khái niệm “Tính bền vững” ra đời từ thập niên 70 của thế kỷ 20. Đứng trước bối cảnh khủng hoảng môi trường xảy ra ở quy mô toàn cầu, mà nguyên nhân của nó là con người …

Read More »

Phát triển bền vững – Tổ chức thực hiện

Phát triển bền vững – Tổ chức thực hiện I. Hoàn thiện vai trò lãnh đạo của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện phát triển bền vững: 1. Phát triển thể chế: Cho đến nay, Việt Nam đạt được một số kết quả khả quan về xây dựng khuôn khổ …

Read More »

Phát triển bền vững – Lời mở đầu

Phát triển bền vững – Lời mở đầu Khái niệm “phát triển bền vững” xuất hiện trong phong trào bảo vệ môi trường từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20. Năm 1987, trong Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” của Hội đồng Thế …

Read More »

Phát triển bền vững ở Tây Nguyên

Tây Nguyên – Một số nét tổng quan A – Khái niệm Tây Nguyên : Theo địa lý hành chính hiện nay, Tây Nguyên gồm có năm tỉnh, kể từ bắc vào nam : Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng. Tuy nhiên cần chú ý các tỉnh …

Read More »

Tuyên bố Bắc Kinh về Phát triển Bền vững

Tuyên bố Bắc Kinh về Phát triển Bền vững – 1. Chúng tôi, Người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ 16 nước Châu Á, 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và Tổng thư ký ASEAN, có mặt tại Bắc Kinh ngày …

Read More »

Phát triển bền vững đô thị buôn làng Tây Nguyên

Phát triển bền vững đô thị buôn làng Tây Nguyên – Một đô thị bền vững trong quá trình phát triển là đảm bảo đạt được sự thống nhất bền vững cả ba mặt; kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống của hiện tại …

Read More »

Phát triển bền vững thủy sản Việt Nam

Phát triển bền vững thủy sản – Tình trạng khai thác quá mức đã và đang dẫn đến hậu quả nguồn lợi hải sản bị cạn kiệt, nhiều loài có giá trị kinh tế quý hiếm ở vùng ven bờ đang bị đe dọa tuyệt chủng, đời sống của nhiều …

Read More »

Lịch sử phát triển bền vững

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.” Vậy Lịch sử phát triển bền vững như thế nào ? Lịch sử phát …

Read More »

Báo cáo Việt Nam năm 2035

Báo cáo Việt Nam năm 2035 – Viet Nam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity and Democracy Báo cáo Việt Nam năm 2035 – Báo cáo gồm 7 chương, nghiên cứu sâu về 3 trụ cột phát triển với 6 chuyển đổi lớn, phác thảo các chiến lược phát triển thích …

Read More »