google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: sử dụng đất bền vững

Tag Archives: sử dụng đất bền vững

10 giải pháp canh tác bền vững

10 giải pháp canh tác bền vững Việc canh tác nông nghiệp bền vững được xem là chìa khóa quan trọng, động lực thúc đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH đất nước trong tương lai. Nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho dân số tăng nhanh đồng thời bảo vệ …

Read More »

Sử dụng đất bền vững và hiệu quả

Đất đai mà chúng ta có được hôm nay không chỉ là “tài nguyên thiên nhiên cho không con người” như C.Mác đã nói, mà còn là thành quả của nhiều thế hệ trước để lại. Đến lượt mình, chúng ta phải để lại nguồn sống này cho thế hệ …

Read More »

Hệ thống quản lý đất đai hiện đại của Australia

MỞ ĐẦU Trong những năm vừa qua, Việt Nam đang nỗ lực hết mình nhằm xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại dưới sự trợ giúp về khoa học công nghệ, khả năng hỗ trợ tài chính của chính phủ các nước Thụy Điển, Ốt-xtrây-li-a, New …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc – Những thách thức, biện pháp và định hướng phát triển Quy hoạch sử dụng đất là văn bản pháp luật nêu rõ chính sách chủ yếu nhằm đáp ứng các nhu cầu môi trường tự nhiên trong phát triển tương lai. …

Read More »

Quy hoạch không gian tại Đức

Quy hoạch không gian tại Đức bao gồm 3 mức độ: – Quy hoạch cấu trúc không gian của liên bang; – Quy hoạch quốc gia của các nhà nước liên bang; – Quy hoạch của các thành phố Các tiêu chuẩn về cấu trúc không gian và của quy …

Read More »

Chính sách pháp luật đất đai Việt Nam 1945 – 2010

Chính sách pháp luật đất đai – Đất đai, chính sách đất đai là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến nay. I.CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đất đai, chính sách đất …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng tại Phần Lan

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Regional land use planning in Finland Quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Hệ thống quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan được xác định trong Luật sử dụng đất và Luật …

Read More »

Vấn đề Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép

Vấn đề Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép  Tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất (QHSD đất) là công cụ giúp quản lý việc sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý, tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất, các tác động về …

Read More »