google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: quy hoạch sử dụng đất

Tag Archives: quy hoạch sử dụng đất

Hệ thống quy hoạch Việt Nam hiện nay

1. Hệ thống quy hoạch Việt Nam hiện nay Hệ thống quy hoạch Việt Nam hiện nay chủ yếu là xác định Quy hoạch kinh tế xã hội (QHKTXH) và Quy hoạch xây dựng (QHXD). Các quy hoạch đó được lập cho các vùng có điều kiện địa lý khác …

Read More »

Tóm tắt việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng

Việc lồng ghép môi trường vào Quy hoạch vùng phải tiến hành từng bước. Việc bám sát quy trình quy hoạch để thực hiện lồng ghép mang ý nghĩa kỹ thuật rất quan trọng. Đánh giá hiện trạng môi trường – lập cơ sở dữ liệu: Xác định và trình …

Read More »

Tại sao phải quy hoạch sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2013 đưa ra định nghĩa: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc – Những thách thức, biện pháp và định hướng phát triển Quy hoạch sử dụng đất là văn bản pháp luật nêu rõ chính sách chủ yếu nhằm đáp ứng các nhu cầu môi trường tự nhiên trong phát triển tương lai. …

Read More »

Chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất bền vững

“Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt …

Read More »

Quy hoạch không gian tại Đức

Quy hoạch không gian tại Đức bao gồm 3 mức độ: – Quy hoạch cấu trúc không gian của liên bang; – Quy hoạch quốc gia của các nhà nước liên bang; – Quy hoạch của các thành phố Các tiêu chuẩn về cấu trúc không gian và của quy …

Read More »

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việc phân bố đất đai vào các mục đích sử dụng là biện pháp quan trọng để thực hiện quyền sử dụng của Nhà nước đối với đất đai (một trong 3 quyền năng của quyền sở hữu Nhà nước về đất đai) …

Read More »

Bước 10. Giám sát và điều chỉnh quy hoạch

Bước 10. Giám sát và điều chỉnh quy hoạch. Đến đây thì tiến trình quy hoạch đã được đưa vào quỹ đạo đầy đủ. Những thông tin cần thiết phải được biết kế hoạch quy hoạch như thế nào. Quá trình thực hiện các bước ra sao, kết quả thành công …

Read More »

Bước 9. Thực hiện quy hoạch

Bước 9. Thực hiện quy hoạch. Mục tiêu của các công việc trong toàn bộ quy hoạch sử dụng đất đai là xác định và đặt vào thực tế những sự thay đổi sử dụng đất đai có lợi. Tuy vậy, sự thực hiện cũng được bao gồm như là một …

Read More »

Bước 8. Chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất

Trong phần này – chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất, báo cáo phải được viết với hai chức năng chính: Trình bày kế hoạch chuẩn bị quy hoạch mà đã được đề nghị với lý do duyệt định thực hiện, đồng thời cũng tổng hợp và tóm lược toàn …

Read More »

Bước 7. Lọc ra những chọn lựa tốt nhất

Quy hoạch được xem như là một hệ thống hỗ trợ quyết định Về vấn đề quyết định, thì vai trò của nhà quy hoạch và chính quyền phải tương tác lẫn nhau. Nhà quy hoạch thực hiện tổng hợp và tóm lược những sự kiện cần thiết để đưa …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng tại Phần Lan

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Regional land use planning in Finland Quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Hệ thống quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan được xác định trong Luật sử dụng đất và Luật …

Read More »

Bước 4. Xác định các cơ hội cho sự thay đổi

Những vấn đề cần phải chú ý và nghiên cứu đã được hiểu rõ sau khi trải qua ba bước đầu, bước kế tiếp này là tìm và làm cách nào để giải quyết hay cải tổ những vấn đề đó. Điều này đòi hỏi phải có sự tác động …

Read More »

Bước 3. Phân tích các vấn đề

Bước 3. Phân tích các vấn đề Bước 3. Phân tích các vấn đề – Sau khi thực hiện các bước trước đó về mặt thảo luận, đề cương tư liệu, và chuẩn bị kế hoạch, bước 3 là bước đầu tiên liên quan đến chi tiết về mặt kỷ …

Read More »

Tổng quan về quá trình quy hoạch sử dụng đất

Tổng quan quy hoạch sử dụng đất gồm các mục như sau: Cần thiết cho sự linh hoạt Đang cập nhật Quy hoạch và thực hiện Đang cập nhật Quy hoạch là một quá trình lặp đi lặp lại Đang cập nhật Quy hoạch sử dụng đất Tổng quan quy …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ đến năm 2020

1.Vị trí địa lý huyện Đức Cơ. Huyện Đức Cơ được thành lập theo Quyết định số 315-HĐBT ngày 15-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ), trên cơ sở đất đai và dân số của 4 xã: Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom (nguyên thuộc …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kông Chro đến năm 2020

1.Vị trí địa lý. Kông Chro là đơn vị hành chính nằm ở phía Đông của tỉnh Gia Lai, có vị trí địa lý từ 13˚34’ đến 13˚58’ vĩ độ Bắc và từ 108˚21’đến 108˚52’ kinh độ Đông. Huyện được thành lập theo Quyết định số 96-HĐBT ngày 30 tháng …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pa đến năm 2020

1.Vị trí địa lý. Huyện Krông Pa được thành lập theo Quyết định số 178-CP ngày 23-4-1979 của Hội đồng Chính phủ và là huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, diện tích tự nhiên của huyện là 162.814,27 ha. Huyện lỵ là thị trấn Phú Túc cách …

Read More »