google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: quản lý đất đai

Tag Archives: quản lý đất đai

Ứng dụng Hệ thống GPS định vị toàn cầu tại Việt Nam

Hệ thống GPS – Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ (KHCN) trong các lĩnh vực vệ tinh, truyền thông, điện-điện tử, công nghệ thông tin…, từ những năm 60 của thế kỷ trước, trên Thế giới đã bắt đầu triển khai các hệ thống định …

Read More »

Sử dụng đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Ðịnh theo hướng phát triển bền vững: Một số giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng

Sử dụng đất bãi bồi ven biển – Nam Định là tỉnh ven biển với khoảng 72 km bờ biển trải dài qua 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, trong đó, 2 huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng hàng năm đều được bồi đắp thêm tạo thành …

Read More »

Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc

Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc – Từ lâu những người làm nông nghiệp đã hiểu rằng môi trường sống lâu dài của con người tuỳ thuộc rất nhiều vào việc giữ gìn, quản lý đất, nước và dinh dưỡng địa quyển vì nó rất có …

Read More »

Hệ thống quản lý đất đai hiện đại của Australia

MỞ ĐẦU Trong những năm vừa qua, Việt Nam đang nỗ lực hết mình nhằm xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại dưới sự trợ giúp về khoa học công nghệ, khả năng hỗ trợ tài chính của chính phủ các nước Thụy Điển, Ốt-xtrây-li-a, New …

Read More »

Dồn điền đổi thửa- Thành công từ sự đồng thuận

Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) được xem là việc khó khăn, phức tạp bởi tác động, liên quan đến lợi ích của nhiều hộ nông dân. Trong quá trình giải quyết, qua kinh nghiệm tại một số địa phương cho thấy: Ở đâu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chỉ …

Read More »

Quy hoạch không gian tại Đức

Quy hoạch không gian tại Đức bao gồm 3 mức độ: – Quy hoạch cấu trúc không gian của liên bang; – Quy hoạch quốc gia của các nhà nước liên bang; – Quy hoạch của các thành phố Các tiêu chuẩn về cấu trúc không gian và của quy …

Read More »

Chính sách pháp luật đất đai Việt Nam 1945 – 2010

Chính sách pháp luật đất đai – Đất đai, chính sách đất đai là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến nay. I.CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đất đai, chính sách đất …

Read More »