google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: phát triển bền vững

Tag Archives: phát triển bền vững

Tiêu chí của phát triển bền vững

Tiêu chí của phát triển bền vững – Thứ nhất, phát triển bền vững về kinh tế là phát triển nhanh và an toàn, chất lượng. Phát triển bền vững về kinh tế đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế trong đó cơ hội để tiếp xúc …

Read More »

Văn hóa dân gian và vai trò của các nhà nghiên cứu

Nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian trước đây chủ yếu là nghiên cứu cơ bản, giới thiệu và sưu tầm các di sản văn hóa truyền thống. Nhưng hiện nay, với quan điểm phát triển bền vững thì văn hóa, văn nghệ dân gian nghiên cứu các vấn …

Read More »

Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.” Vậy, thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam như thế nào ? …

Read More »

Phát triển bền vững là gì ?

Phát triển bền vững là gì ? – Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Khái niệm này hiện …

Read More »
phát triển bền vững

Sự ra đời của thuật ngữ “Phát triển bền vững”

Thuật ngữ “Phát triển bển vững” (Sustainable Development) được hình thành từ khái niệm “Tính bền vững” ra đời từ thập niên 70 của thế kỷ 20. Đứng trước bối cảnh khủng hoảng môi trường xảy ra ở quy mô toàn cầu, mà nguyên nhân của nó là con người …

Read More »

Giám sát phát triển bền vững (phần 2)

Giám sát phát triển bền vững: Quy mô của công nghệ sử dụng phải thích hợp với vấn đề nghiên cứu, nhằm đảm bảo tiết kiệm được nhiều nhân lực và tiền của. Để đi đến sự thích hợp, việc thu thập dữ liệu phải giải thích được những vấn …

Read More »

Giám sát sự phát triển bền vững (phần 1)

Giám sát sự phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu xã hội mà chính phủ ở các quốc gia trên hành tinh này đang theo đuổi. Song một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có tiến tới một thế giới bền vững hay không? Chúng ta …

Read More »

Phát triển bền vững – Tổ chức thực hiện

Phát triển bền vững – Tổ chức thực hiện I. Hoàn thiện vai trò lãnh đạo của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện phát triển bền vững: 1. Phát triển thể chế: Cho đến nay, Việt Nam đạt được một số kết quả khả quan về xây dựng khuôn khổ …

Read More »

Phát triển bền vững – Lời mở đầu

Phát triển bền vững – Lời mở đầu Khái niệm “phát triển bền vững” xuất hiện trong phong trào bảo vệ môi trường từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20. Năm 1987, trong Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” của Hội đồng Thế …

Read More »

Phát triển bền vững ở Tây Nguyên

Tây Nguyên – Một số nét tổng quan A – Khái niệm Tây Nguyên : Theo địa lý hành chính hiện nay, Tây Nguyên gồm có năm tỉnh, kể từ bắc vào nam : Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng. Tuy nhiên cần chú ý các tỉnh …

Read More »

Tuyên bố Bắc Kinh về Phát triển Bền vững

Tuyên bố Bắc Kinh về Phát triển Bền vững – 1. Chúng tôi, Người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ 16 nước Châu Á, 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và Tổng thư ký ASEAN, có mặt tại Bắc Kinh ngày …

Read More »

Ngày 13 tháng 10: Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai

Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai, 13/10 Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai – Do sự thay đổi của môi trường, con số thiên tai ngày càng tăng lên. Các nỗ lực của con người đã được thực hiện để giảm nhẹ các thiên tai này. Ngày Quốc …

Read More »

Phát triển bền vững đô thị buôn làng Tây Nguyên

Phát triển bền vững đô thị buôn làng Tây Nguyên – Một đô thị bền vững trong quá trình phát triển là đảm bảo đạt được sự thống nhất bền vững cả ba mặt; kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống của hiện tại …

Read More »