google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: giáo trình – bài giảng

Tag Archives: giáo trình – bài giảng

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Vấn đề thời hạn sử dụng đất, đặc biệt là đối với thời hạn sử dụng đất nông nghiệp luôn là vấn đề nóng bỏng, thời sự và được mọi ngành, mọi cấp và mọi công dân quan tâm, nhất là khi điều đó được quy định trong Luật đất …

Read More »

Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp

Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp 1.KHÁI NIỆM: Đất nông nghiệp là một loại đất chủ yếu trong vốn đất đai của Nhà nước. Tầm quan trọng đặc biệt của nó được xác định bởi phần lớn loại đất này đóng vai trò là tư liệu sản xuất chính …

Read More »

Xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Xử lý vi phạm pháp luật đất đai 1.Khái niệm về vi phạm pháp luật đất đai Vi phạm pháp luật đất đai là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, …

Read More »

Khiếu nại đất đai

1.Khái niệm: Khiếu nại đất đai là việc công dân, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về khiếu nại đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất …

Read More »

Giải quyết tranh chấp đất đai

1.Khái niệm tranh chấp đất đai: Giải quyết tranh chấp đất đai – Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. 2.Các dạng tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai …

Read More »

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việc phân bố đất đai vào các mục đích sử dụng là biện pháp quan trọng để thực hiện quyền sử dụng của Nhà nước đối với đất đai (một trong 3 quyền năng của quyền sở hữu Nhà nước về đất đai) …

Read More »

Bản đồ địa giới hành chính là gì ?

1.Khái niệm: Bản đồ địa giới hành chính là bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính. 2.Nội dung của bản đồ địa giới hành chính: Bản đồ địa giới hành …

Read More »

Bản đồ kinh tế là gì ?

Bản đồ kinh tế – Trên bản đồ kinh tế thể hiện nền kinh tế quốc dân của một khu vực thành lập bản đồ, tình hình và sự phát triển của nền kinh tế đó, quan hệ giữa các ngành kinh tế và sự liên quan giữa các ngành …

Read More »

Bản đồ hành chính là gì ?

Bản đồ hành chính được thành lập để chỉ ra sự phân chia chính trị và cơ cấu hành chính-chính trị của khu vực thành lập bản đồ. Do mục đích của bản đồ này nên trong đó số trường hợp chúng đều là bản đồ tra cứu. Các bản …

Read More »

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

1.Khái niệm Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện hiện thực tế khách quan về sự phân bố các loại đất trên một đơn vị hành chính tại một thời điểm xác định. 2.Yêu cầu cơ bản của …

Read More »

Bản đồ địa chính

1.Nội dung của bản đồ địa chính: a.Khái niệm: Bản đồ địa chính là sự biểu thị bằng số hoặc trên các vật liệu như: giấy, diamat, hệ thống các thửa đất của từng chủ sử dụng và yếu tố nội dung khác được quy định cụ thể theo hệ …

Read More »

Bản đồ địa hình

1.Khái niệm bản đồ địa hình: Bản đồ địa hình là bản đồ biểu thị chi tiết và chính xác, phản ánh một cách đầy đủ đến mức có thể căn cứ vào đó mà hình dung ra sự lồi lõm của địa hình và các địa vật ở thực …

Read More »

Bài giảng Pháp luật Đất đai Việt Nam

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 1.Khái niệm về Pháp luật đất đai 2.Các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật đất đai CHƯƠNG II: QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 1.Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai 2.

Read More »

Khái niệm quản lý Nhà nước đối với đất đai

1.KHÁI NIỆM Các quan hệ đất đai là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm: Quan hệ về sở hữu đất đai, quan hệ về sử dụng đất đai, quan hệ về phân phối các sản phẩm do sử dụng đất mà có,… Cơ sở …

Read More »

Khái niệm quyền sử dụng đất

1.KHÁI NIỆM QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Là chủ sở hữu toàn bộ đất đai trên phạm vi cả nước, có đầy đủ các quyền sử dụng đất của một chủ sở hữu đó là quyền chiếm hữu, định đoạt và quyền sử dụng đất đai. Tuy nhiên trên thực tế …

Read More »

Chủ thể, khách thể quyền sử dụng đất

I.CHỦ THỂ SỬ DỤNG ĐẤT 1.Khái niệm Chủ thể sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp vào quan hệ pháp luật đất đai (được Nhà nước giao đất, cho thuê đất…), có ý chí độc lập, có quyền và nghĩa vụ …

Read More »

Chế độ pháp lý đất nông nghiệp

1.KHÁI NIỆM Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là lịch sử 4000 năm của nền văn minh lúa nước, lịch sử của 4000 năm hình thành các cụm, điểm dân cư ven các con sông, các khu vực thuận lợi cho sản xuất. …

Read More »

Chế độ pháp lý đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng là loại đất chưa xác định được mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và chủ thể sử dụng. Đất chưa sử dụng thuộc vốn đất dự trữ của Nhà nước, là nguồn bổ sung cho đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đô thị, đất …

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Luật Đất đai quy định Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất, vv.. 1.QUYỀN CHUNG CỦA CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT: Pháp luật đất đai quy định người …

Read More »

Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

1.ĐẤT ĐƯỢC THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: Đất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm: -Đất mà Luật đất đai cho phép người sử dụng đất có một trong các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền …

Read More »

Chuyển quyền sử dụng đất đai – Những quy đinh chung

1.KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI: Chuyển quyền sử dụng đất đai là việc xóa bỏ quyền sử dụng đất của chủ thể sử dụng và xác lập quyền sử dụng đất do được người khác theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức …

Read More »

Chuyển quyền sử dụng đất

1.CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Là phương thức đơn giản nhất của việc chuyển quyền sử dụng đất. Hành vi này chỉ bao hàm việc “đổi đất lấy đất” giữa các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sử dụng nhằm mục đích chủ yếu …

Read More »

Vấn đề quỹ đất 5% ở xã

VẤN ĐỀ QUỸ ĐẤT 5% Ở XÃ, ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC, ĐẤT DO TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG 1.ĐỐI VỚI QUỸ ĐẤT 5% (ĐẤT DỰ PHÒNG CÔNG ÍCH): Bên cạnh việc Nhà nước quy định chặt chẽ …

Read More »