google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: đất đai

Tag Archives: đất đai

Dồn điền đổi thửa- Thành công từ sự đồng thuận

Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) được xem là việc khó khăn, phức tạp bởi tác động, liên quan đến lợi ích của nhiều hộ nông dân. Trong quá trình giải quyết, qua kinh nghiệm tại một số địa phương cho thấy: Ở đâu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chỉ …

Read More »

Quy hoạch không gian tại Đức

Quy hoạch không gian tại Đức bao gồm 3 mức độ: – Quy hoạch cấu trúc không gian của liên bang; – Quy hoạch quốc gia của các nhà nước liên bang; – Quy hoạch của các thành phố Các tiêu chuẩn về cấu trúc không gian và của quy …

Read More »

Chính sách pháp luật đất đai Việt Nam 1945 – 2010

Chính sách pháp luật đất đai – Đất đai, chính sách đất đai là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến nay. I.CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đất đai, chính sách đất …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng tại Phần Lan

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Regional land use planning in Finland Quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Hệ thống quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan được xác định trong Luật sử dụng đất và Luật …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ đến năm 2020

1.Vị trí địa lý huyện Đức Cơ. Huyện Đức Cơ được thành lập theo Quyết định số 315-HĐBT ngày 15-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ), trên cơ sở đất đai và dân số của 4 xã: Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom (nguyên thuộc …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kông Chro đến năm 2020

1.Vị trí địa lý. Kông Chro là đơn vị hành chính nằm ở phía Đông của tỉnh Gia Lai, có vị trí địa lý từ 13˚34’ đến 13˚58’ vĩ độ Bắc và từ 108˚21’đến 108˚52’ kinh độ Đông. Huyện được thành lập theo Quyết định số 96-HĐBT ngày 30 tháng …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pa đến năm 2020

1.Vị trí địa lý. Huyện Krông Pa được thành lập theo Quyết định số 178-CP ngày 23-4-1979 của Hội đồng Chính phủ và là huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, diện tích tự nhiên của huyện là 162.814,27 ha. Huyện lỵ là thị trấn Phú Túc cách …

Read More »

Vấn đề Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép

Vấn đề Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép  Tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất (QHSD đất) là công cụ giúp quản lý việc sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý, tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất, các tác động về …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông đến 2020

Quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông đến năm 2020 – Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông – Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Ninh Hải 1.1.Vị trí địa lý. Chư Prông là đơn vị hành chính nằm về phía Tây Nam của tỉnh Gia Lai, có diện …

Read More »