google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / Tag Archives: bền vững về kinh tế

Tag Archives: bền vững về kinh tế

Ba giải pháp chính để giảm nghèo bền vững

Ba giải pháp chính để giảm nghèo bền vững – Trong nhiều năm qua, mục tiêu giảm nghèo là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước, những chính sách để giảm nghèo đã tác động trực tiếp tới các vùng, địa bàn và tới từng hộ dân …

Read More »

Phát triển bền vững thủy sản Việt Nam

Phát triển bền vững thủy sản – Tình trạng khai thác quá mức đã và đang dẫn đến hậu quả nguồn lợi hải sản bị cạn kiệt, nhiều loài có giá trị kinh tế quý hiếm ở vùng ven bờ đang bị đe dọa tuyệt chủng, đời sống của nhiều …

Read More »

5 đặc điểm thành phố sinh thái

Tác giả: Arish Dastur Đồng trưởng nhóm Các thành phố Eco2 và chuyên gia phát triển đô thị, Ngân hàng thế giới Từ khóa: hệ sinh thái, sinh thái học, sinh thái đô thị. 5 đặc điểm thành phố sinh thái – Có một xu hướng ở nhiều quốc gia …

Read More »

Đô thị sinh thái là gì ?

Đô thị sinh thái – Theo định nghĩa của Tổ chức Sinh thái đô thị của Úc thì “Một thành phố sinh thái là thành phố đảm bảo sự cân bằng với thiên nhiên”[3], hay cụ thể hơn là sự định cư cho phép các cư dân sinh sống trong …

Read More »

Quy hoạch không gian tại Đức

Quy hoạch không gian tại Đức bao gồm 3 mức độ: – Quy hoạch cấu trúc không gian của liên bang; – Quy hoạch quốc gia của các nhà nước liên bang; – Quy hoạch của các thành phố Các tiêu chuẩn về cấu trúc không gian và của quy …

Read More »

Phát triển đô thị mới – Kinh nghiệm và thực tiễn

Phát triển đô thị mới – Theo thời gian, cùng với sự phát triển bùng nổ của thị trường BĐS, đặc biệt là thị trường nhà ở trong giai đoạn vừa qua, phát triển khu đô thị “nóng” đã bộc lộ một số những tồn tại về mô hình phát triển …

Read More »

Chính sách pháp luật đất đai Việt Nam 1945 – 2010

Chính sách pháp luật đất đai – Đất đai, chính sách đất đai là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến nay. I.CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đất đai, chính sách đất …

Read More »

Đô thị mới – Mô hình nào cho Việt Nam ?

Đô thị mới ở Việt Nam ? Đô thị mới – Nếu tư tưởng hiện đại – bản địa vốn là gốc của phát triển bền vững không được đưa vào các khu đô thị mới thì chắc chắn khó bảo đảm sự bền vững. Nếu 10 năm trước không có …

Read More »

Bàn về các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị

Kiến trúc đô thị – Trong suốt chiều dài lịch sử, từ khi loài người biết lấy hang đá để ở, cho đến kiến trúc hiện đại ngày nay, nơi cư trú của con người diễn ra trong những chặng đường thiên hình vạn trạng, những tầng nấc muôn màu, …

Read More »

Đô thị ở Nam Bộ thời cận đại

Đô thị ở Nam Bộ – Khái quát sự hình thành các trung tâm hành chính ở Nam Bộ 1.1 Dười thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, công cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam được đẩy mạnh. Năm 1611 lập Dinh Phú Yên. Năm 1693 lập Dinh Bình …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng tại Phần Lan

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Regional land use planning in Finland Quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Hệ thống quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan được xác định trong Luật sử dụng đất và Luật …

Read More »

Báo cáo Việt Nam năm 2035

Báo cáo Việt Nam năm 2035 – Viet Nam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity and Democracy Báo cáo Việt Nam năm 2035 – Báo cáo gồm 7 chương, nghiên cứu sâu về 3 trụ cột phát triển với 6 chuyển đổi lớn, phác thảo các chiến lược phát triển thích …

Read More »