google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / DỰ ÁN

DỰ ÁN

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ đến năm 2020

1.Vị trí địa lý huyện Đức Cơ. Huyện Đức Cơ được thành lập theo Quyết định số 315-HĐBT ngày 15-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ), trên cơ sở đất đai và dân số của 4 xã: Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom (nguyên thuộc …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kông Chro đến năm 2020

1.Vị trí địa lý. Kông Chro là đơn vị hành chính nằm ở phía Đông của tỉnh Gia Lai, có vị trí địa lý từ 13˚34’ đến 13˚58’ vĩ độ Bắc và từ 108˚21’đến 108˚52’ kinh độ Đông. Huyện được thành lập theo Quyết định số 96-HĐBT ngày 30 tháng …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pa đến năm 2020

1.Vị trí địa lý. Huyện Krông Pa được thành lập theo Quyết định số 178-CP ngày 23-4-1979 của Hội đồng Chính phủ và là huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, diện tích tự nhiên của huyện là 162.814,27 ha. Huyện lỵ là thị trấn Phú Túc cách …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông đến 2020

Quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông đến năm 2020 – Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông – Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Ninh Hải 1.1.Vị trí địa lý. Chư Prông là đơn vị hành chính nằm về phía Tây Nam của tỉnh Gia Lai, có diện …

Read More »