google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ / TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI

TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI

Tăng trưởng xanh và các chính sách tài chính hỗ trợ

Tăng trưởng xanh – Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai và BĐKH, Việt Nam xác định tăng trưởng xanh (TTX) là một chiến lược quan trọng nhằm hướng đến phát triển bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi cần …

Read More »

Xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam

phát triển bền vững

Nền kinh tế xanh  – Chuyển đổi phương thức phát triển, hướng tới xây dựng “Nền Kinh tế Xanh” là hướng tiếp cận mới, tuy nhiên xét về dài hạn đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu. …

Read More »

Phát triển bền vững từ nguồn vốn FDI

PPhát triển bền vững từ nguồn vốn FDI – Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh, với gần 7 tỷ USD. Có được kết quả này chính là nhờ những nỗ lực mạnh mẽ …

Read More »