google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c

QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI

Tóm tắt việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng

Việc lồng ghép môi trường vào Quy hoạch vùng phải tiến hành từng bước. Việc bám sát quy trình quy hoạch để thực hiện lồng ghép mang ý nghĩa kỹ thuật rất quan trọng. Đánh giá hiện trạng môi trường – lập cơ sở dữ liệu: Xác định và trình …

Read More »

Tại sao phải quy hoạch sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2013 đưa ra định nghĩa: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc – Những thách thức, biện pháp và định hướng phát triển Quy hoạch sử dụng đất là văn bản pháp luật nêu rõ chính sách chủ yếu nhằm đáp ứng các nhu cầu môi trường tự nhiên trong phát triển tương lai. …

Read More »

Quy hoạch không gian tại Đức

Quy hoạch không gian tại Đức bao gồm 3 mức độ: – Quy hoạch cấu trúc không gian của liên bang; – Quy hoạch quốc gia của các nhà nước liên bang; – Quy hoạch của các thành phố Các tiêu chuẩn về cấu trúc không gian và của quy …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng tại Phần Lan

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Regional land use planning in Finland Quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng – Hệ thống quy hoạch sử dụng đất tại Phần Lan được xác định trong Luật sử dụng đất và Luật …

Read More »

Tổng quan về quá trình quy hoạch sử dụng đất

Tổng quan quy hoạch sử dụng đất gồm các mục như sau: Cần thiết cho sự linh hoạt Đang cập nhật Quy hoạch và thực hiện Đang cập nhật Quy hoạch là một quá trình lặp đi lặp lại Đang cập nhật Quy hoạch sử dụng đất Tổng quan quy …

Read More »

Vấn đề Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép

Vấn đề Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép  Tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất (QHSD đất) là công cụ giúp quản lý việc sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý, tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất, các tác động về …

Read More »

Hệ thống bản đồ trong quy hoạch sử dụng đất

1.Bản đồ học là gì ? Định nghĩa chặt chẽ và hoàn chỉnh do Giáo sư K.A. Salishev đưa ra, được nhiều người thừa nhận: “Bản đồ học là khoa học về sự nghiên cứu và phản ánh sự phân bố không gian, sự phối hợp và sự liên kết …

Read More »

Các bước trong lập quy hoạch sử dụng đất (FAO)

Các bước trong lập quy hoạch sử dụng đất (FAO). Mỗi đề án quy hoạch sử dụng đất đai thì khác nhau. Những mục tiêu và tình hình địa phương các nơi cũng rất là thay đổi. Tuy nhiên trong quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước thực hiện …

Read More »