google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ / SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

Ứng dụng Hệ thống GPS định vị toàn cầu tại Việt Nam

Hệ thống GPS – Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ (KHCN) trong các lĩnh vực vệ tinh, truyền thông, điện-điện tử, công nghệ thông tin…, từ những năm 60 của thế kỷ trước, trên Thế giới đã bắt đầu triển khai các hệ thống định …

Read More »

10 giải pháp canh tác bền vững

10 giải pháp canh tác bền vững Việc canh tác nông nghiệp bền vững được xem là chìa khóa quan trọng, động lực thúc đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH đất nước trong tương lai. Nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho dân số tăng nhanh đồng thời bảo vệ …

Read More »

Sử dụng đất bền vững và hiệu quả

Đất đai mà chúng ta có được hôm nay không chỉ là “tài nguyên thiên nhiên cho không con người” như C.Mác đã nói, mà còn là thành quả của nhiều thế hệ trước để lại. Đến lượt mình, chúng ta phải để lại nguồn sống này cho thế hệ …

Read More »

Tóm tắt việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng

Việc lồng ghép môi trường vào Quy hoạch vùng phải tiến hành từng bước. Việc bám sát quy trình quy hoạch để thực hiện lồng ghép mang ý nghĩa kỹ thuật rất quan trọng. Đánh giá hiện trạng môi trường – lập cơ sở dữ liệu: Xác định và trình …

Read More »

Tại sao phải quy hoạch sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2013 đưa ra định nghĩa: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng …

Read More »

Sử dụng đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Ðịnh theo hướng phát triển bền vững: Một số giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng

Sử dụng đất bãi bồi ven biển – Nam Định là tỉnh ven biển với khoảng 72 km bờ biển trải dài qua 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, trong đó, 2 huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng hàng năm đều được bồi đắp thêm tạo thành …

Read More »

Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc

Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc – Từ lâu những người làm nông nghiệp đã hiểu rằng môi trường sống lâu dài của con người tuỳ thuộc rất nhiều vào việc giữ gìn, quản lý đất, nước và dinh dưỡng địa quyển vì nó rất có …

Read More »

Định giá đất và bất động sản Malaysia

Định giá đất và bất động sản Malaysia 1. Khái quát về định giá đất, bất động sản 1.1 Khái niệm: “Định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho mục đích xác định”2; “Định giá …

Read More »

Hệ thống quản lý đất đai hiện đại của Australia

MỞ ĐẦU Trong những năm vừa qua, Việt Nam đang nỗ lực hết mình nhằm xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại dưới sự trợ giúp về khoa học công nghệ, khả năng hỗ trợ tài chính của chính phủ các nước Thụy Điển, Ốt-xtrây-li-a, New …

Read More »

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc

Quy hoạch sử dụng đất đai Trung Quốc – Những thách thức, biện pháp và định hướng phát triển Quy hoạch sử dụng đất là văn bản pháp luật nêu rõ chính sách chủ yếu nhằm đáp ứng các nhu cầu môi trường tự nhiên trong phát triển tương lai. …

Read More »