google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c

ECOCITY – SMART CITY

Làm thế nào để phát triển đô thị xanh?

Làm thế nào để phát triển đô thị xanh? – Hướng dẫn Phát triển đô thị xanh bao gồm 8 bước tạo thành một phương pháp tiếp cận nhất quán và mang tính chiến lược hướng tới phát triển đô thị xanh. Toàn bộ quá trình đòi hỏi một hệ …

Read More »

Vì sao cần phát triển đô thị xanh?

Vì sao cần phát triển đô thị xanh? – Các đô thị đang ở tuyến đầu trong tăng trưởng xanh. Bên cạnh việc là các khu vực có chức năng chuyên biệt, các đô thị còn là trung tâm sản xuất, tiêu thụ và hành chính tại các nước đang …

Read More »

Phát triển đô thị xanh là xu hướng tất yếu

Phát triển đô thị xanh là xu hướng tất yếu – Quy hoạch và phát triển đô thị xanh tại Việt Nam cần có tầm nhìn lâu dài để tránh làm lãng phí tài nguyên đất, hạn chế ô nhiễm môi trường và đảm bảo mức sống tốt hơn cho …

Read More »

Phát triển các đô thị xanh tại các thành phố lớn

Phát triển các đô thị xanh tại các thành phố lớn – Hơn một nửa dân số thế giới đang tập trung ở các thành phố với hy vọng cải thiện được tình trạng kinh tế – xã hội, các thành phố bền vững sẽ mở đường cho một sự …

Read More »

Giải pháp phát triển đô thị xanh tại Việt Nam

Giải pháp phát triển đô thị xanh tại Việt Nam – Phát triển đô thị xanh là xu hướng phát triển đặc biệt thích hợp với các đô thị có lợi thế vùng khí hậu và địa hình tự nhiên phong phú, đa dạng. Điều này đang thuộc về các …

Read More »

Phát triển Đô thị xanh tại Việt Nam

Phát triển đô thị xanh là xu hướng phát triển đặc biệt thích hợp với các đô thị có lợi thế vùng khí hậu và địa hình tự nhiên phong phú, đa dạng. Điều này đang thuộc về các đô thị trung bình và nhỏ với lợi thế dễ dàng …

Read More »

5 đặc điểm thành phố sinh thái

Tác giả: Arish Dastur Đồng trưởng nhóm Các thành phố Eco2 và chuyên gia phát triển đô thị, Ngân hàng thế giới Từ khóa: hệ sinh thái, sinh thái học, sinh thái đô thị. 5 đặc điểm thành phố sinh thái – Có một xu hướng ở nhiều quốc gia …

Read More »

Đô thị sinh thái là gì ?

Đô thị sinh thái – Theo định nghĩa của Tổ chức Sinh thái đô thị của Úc thì “Một thành phố sinh thái là thành phố đảm bảo sự cân bằng với thiên nhiên”[3], hay cụ thể hơn là sự định cư cho phép các cư dân sinh sống trong …

Read More »