google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG / VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Vệ sinh môi trường (Sanitation and Environment) nằm ở mục thứ 7, hạng mục 7C của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (giảm một nửa số người không được tiếp cận bền vững với nguồn nước uống an toàn và các điều kiện vệ sinh cơ bản vào năm 2015). Việt Nam là quốc gia được Liên Hiệp Quốc đánh giá cao về sáng kiến cấp tín dụng cho các hộ gia đình trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về cung cấp nước và vệ sinh môi trường cho nông thôn Việt Nam.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về cung cấp nước và vệ sinh môi trường cho nông thôn là chương trình chủ đạo của Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường và cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Chương trình được bắt đầu vào năm 1998 và tới nay đã hoàn thành được hai giai đoạn (Giai đọan 1 từ năm 2000 đến năm 2005 và Giai đoạn 2 từ năm 2006 đến năm 2010). Giai đọan 3 dự kiến sẽ được triển khai từ cuối năm 2011 đến năm 2015.

Các nhà tài trợ chính cho Giai đoạn 2 gồm có Úc, Đan Mạch, và Hà Lan. Vương quốc Anh cam kết sẽ hỗ trợ Giai đoạn 3 với tổng số tiền viện trợ không hoàn lại là 17 triệu bảng Anh.

Thông điện vệ sinh môi trường của quốc tế

Thông điện vệ sinh môi trường trên được Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố cho năm 2008, một lần nữa lại được nhấn mạnh trong cuộc Hội thảo giới thiệu điều tra toàn quốc về vệ sinh môi trường nông thôn. Thông điện vệ sinh môi trường: Nhà …

Read More »