google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG / TÀI NGUYÊN NƯỚC BỀN VỮNG

TÀI NGUYÊN NƯỚC BỀN VỮNG

Đừng bỏ quên nước mưa

Đừng bỏ quên nước mưa – Tận dụng nguồn nước mưa để phục vụ cho các mục đích sinh hoạt là giải pháp hay được nhiều nhà khoa học khuyến cáo sử dụng khi mà nguồn nước mặt, nước ngầm ở nước ta đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm, …

Read More »

Tài nguyên nước – quản lý để phát triển bền vững

Tài nguyên nước – quản lý để phát triển bền vững. Nước – nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống của con người, sự phát triển bền vững của mọi quốc gia và là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững. Tài nguyên nước – Phát triển bền …

Read More »