google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ / NÔNG LÂM BỀN VỮNG

NÔNG LÂM BỀN VỮNG

Giao đất lâm nghiệp có sự tham gia – Các nguyên tắc chung

Quy trình về Giao đất lâm nghiệp có sự tham gia được thực hiện trong khuôn khổ hành chính và pháp luật của Chính phủ nhà nước Việt Nam: – Luật đất đai sửa đổi áp dụng từ 1/7/2004, Nghị định Số 181/2004/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành …

Read More »

Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam

Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong điều kiện mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước. Định hướng được đề …

Read More »

Phát triển nền nông nghiệp bền vững, hiện đại

Phát triển nền nông nghiệp bền vững – Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu là một trong những mục tiêu được đề cập trong Dự …

Read More »

Nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Vượt qua khó khăn, ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 3,3%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 30,8 tỷ USD. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn chưa thật sự phát …

Read More »

Tính chất và yêu cầu của nông nghiệp bền vững

Tính chất và yêu cầu của nông nghiệp bền vững – Thực hiện nông nghiệp bền vững không phải là chỉ để đối phó với tình hình nông nghiệp bấp bênh không an toàn, mà là một bước phát triển mới. Nông nghiệp của nhiều nước đã phát triển đến …

Read More »

Nội dung của nông nghiệp bền vững

Để đạt được 5 mục tiêu nêu trên đây nông nghiệp bền vững cần thực hiện có kết quả các nội dung công việc sau đây: Áp dụng rộng rãi trong sản xuất các quy trình công nghệ an toàn. Quy trình công nghệ trong sản xuất nông nghiệp bao …

Read More »

Mục tiêu của nông nghiệp bền vững

Mục tiêu của nông nghiệp bền vững theo mục tiêu hẹp là sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng và không gây ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nông nghiệp là mặt trận sản xuất rộng lớn bao gồm nhiều hoạt …

Read More »

Nhận thức về nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp bền vững – Hoạt động sản xuất nông nghiệp là những tác động của con người lên các đối tượng thiên nhiên (cây trồng, đất đai…) để tạo ra các sản phẩm (nông sản) nhằm thỏa mãn các nhu cầu của mình. Những tác động đó của con …

Read More »

Phát triển bền vững trong nông nghiệp là như thế nào ?

Phát triển bền vững – Bền vững kinh tế – Nông nghiệp bền vững: Phát triển bền vững trong nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ rất chú trọng tới tính đa dạng sinh học trong hệ sinh thái cũng như những cách thức thực hành trên khu vực canh …

Read More »

Quản lý rừng bền vững ở Việt Nam

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) là các hoạt động tai VN đã thực hiện và đang tăng tiến để đạt mục tiêu 30% rừng sản xuất đạt tiêu chuẩn QLRBV và nhận chứng chỉ rừng của tổ chức FSC như ghi trong chương trình …

Read More »

Phát triển nông nghiệp bền vững để hội nhập

Phát triển nông nghiệp bền vững để hội nhập quốc tế: Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nông nghiệp, nhưng nông nghiệp Việt Nam đang bộc lộ nhiều bất cập. Tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện …

Read More »

Để ngành nông nghiệp Gia Lai phát triển bền vững

Phát triển bền vững nông nghiệp Gia Lai – Ở tỉnh Gia Lai, tổng giá trị sản phẩm trên lĩnh vực trồng trọt chiếm gần 95% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Kết quả này dựa trên cơ cấu cây trồng phát triển theo hướng hình thành vùng chuyên …

Read More »

Phát triển bền vững nông nghiệp tại Việt Nam

Phát triển bền vững nông nghiệp tại Việt Nam – Để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, cần phải có sự đột phá về cơ chế, từ đó …

Read More »

Tổng quan chiến lược và chính sách nông nghiệp xanh Việt Nam

Chiến lược, chính sách, thể chế nông nghiệp xanh Trong những năm gần đây, nông nghiệp xanh được xác định là một hướng đi quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số …

Read More »

Các giải pháp chống nạn phá rừng

Giải pháp chống nạn phá rừng – Trên khắp thế giới, những cánh rừng đang bị chặt đi để lấy gỗ và sản xuất giấy và được giải tỏa để trồng những loại cây ngắn ngày như đậu nành và cọ trong khi chúng đang bị suy thoái vì những …

Read More »