google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c

BẢN ĐỒ HỌC

Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững (RAMS)

Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững (RAMS) cho phép các nhà lập kế hoạch, những người làm thực tế và các cán bộ nghiên cứu có được sự hiểu biết một cách rộng rãi về hệ thống ngay từ giai đoạn đầu và cung cấp một phương …

Read More »

Bản đồ địa giới hành chính là gì ?

1.Khái niệm: Bản đồ địa giới hành chính là bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính. 2.Nội dung của bản đồ địa giới hành chính: Bản đồ địa giới hành …

Read More »

Bản đồ kinh tế là gì ?

Bản đồ kinh tế – Trên bản đồ kinh tế thể hiện nền kinh tế quốc dân của một khu vực thành lập bản đồ, tình hình và sự phát triển của nền kinh tế đó, quan hệ giữa các ngành kinh tế và sự liên quan giữa các ngành …

Read More »

Bản đồ hành chính là gì ?

Bản đồ hành chính được thành lập để chỉ ra sự phân chia chính trị và cơ cấu hành chính-chính trị của khu vực thành lập bản đồ. Do mục đích của bản đồ này nên trong đó số trường hợp chúng đều là bản đồ tra cứu. Các bản …

Read More »

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

1.Khái niệm Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện hiện thực tế khách quan về sự phân bố các loại đất trên một đơn vị hành chính tại một thời điểm xác định. 2.Yêu cầu cơ bản của …

Read More »

Bản đồ địa chính

1.Nội dung của bản đồ địa chính: a.Khái niệm: Bản đồ địa chính là sự biểu thị bằng số hoặc trên các vật liệu như: giấy, diamat, hệ thống các thửa đất của từng chủ sử dụng và yếu tố nội dung khác được quy định cụ thể theo hệ …

Read More »

Bản đồ địa hình

1.Khái niệm bản đồ địa hình: Bản đồ địa hình là bản đồ biểu thị chi tiết và chính xác, phản ánh một cách đầy đủ đến mức có thể căn cứ vào đó mà hình dung ra sự lồi lõm của địa hình và các địa vật ở thực …

Read More »