google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / STUDENTS CORNER / Giáo trình, bài giảng / QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VIỆT NAM (MONRE)

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VIỆT NAM (MONRE)

Chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất bền vững

“Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt …

Read More »