google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / STUDENTS CORNER

STUDENTS CORNER

Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững (RAMS)

Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững (RAMS) cho phép các nhà lập kế hoạch, những người làm thực tế và các cán bộ nghiên cứu có được sự hiểu biết một cách rộng rãi về hệ thống ngay từ giai đoạn đầu và cung cấp một phương …

Read More »

Thanh tra xử lý vi phạm đất đai

Vi phạm đất đai – Nhà nước thống nhất quản lý đất đai bằng việc quy định các chế độ quản lý, sử dụng và thông qua hoạt động của cơ quan Nhà nước. Cho nên mỗi hành vi quản lý, sử dụng đất đều phải được quy định cụ …

Read More »

Mục lục Bài giảng Định giá đất và bất động sản

Bài giảng Định giá đất và bất động sản CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 1.CÁC KHÁI NIỆM 1.1.Đất 1.1.1.Khái niệm 1.1.2.Đặc trưng của đất đai 1.2.Bất động sản 1.2.1.Khái niệm bất động sản 1.2.2.Đặc trưng của bất động sản 1.3.Giá đất 1.3.1.Các khái niệm …

Read More »

Chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất bền vững

“Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt …

Read More »

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Vấn đề thời hạn sử dụng đất, đặc biệt là đối với thời hạn sử dụng đất nông nghiệp luôn là vấn đề nóng bỏng, thời sự và được mọi ngành, mọi cấp và mọi công dân quan tâm, nhất là khi điều đó được quy định trong Luật đất …

Read More »

Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp

Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp 1.KHÁI NIỆM: Đất nông nghiệp là một loại đất chủ yếu trong vốn đất đai của Nhà nước. Tầm quan trọng đặc biệt của nó được xác định bởi phần lớn loại đất này đóng vai trò là tư liệu sản xuất chính …

Read More »

Xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Xử lý vi phạm pháp luật đất đai 1.Khái niệm về vi phạm pháp luật đất đai Vi phạm pháp luật đất đai là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, …

Read More »

Khiếu nại đất đai

1.Khái niệm: Khiếu nại đất đai là việc công dân, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về khiếu nại đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất …

Read More »

Giải quyết tranh chấp đất đai

1.Khái niệm tranh chấp đất đai: Giải quyết tranh chấp đất đai – Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. 2.Các dạng tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai …

Read More »

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việc phân bố đất đai vào các mục đích sử dụng là biện pháp quan trọng để thực hiện quyền sử dụng của Nhà nước đối với đất đai (một trong 3 quyền năng của quyền sở hữu Nhà nước về đất đai) …

Read More »

Bản đồ địa giới hành chính là gì ?

1.Khái niệm: Bản đồ địa giới hành chính là bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính. 2.Nội dung của bản đồ địa giới hành chính: Bản đồ địa giới hành …

Read More »

Bản đồ kinh tế là gì ?

Bản đồ kinh tế – Trên bản đồ kinh tế thể hiện nền kinh tế quốc dân của một khu vực thành lập bản đồ, tình hình và sự phát triển của nền kinh tế đó, quan hệ giữa các ngành kinh tế và sự liên quan giữa các ngành …

Read More »

Bản đồ hành chính là gì ?

Bản đồ hành chính được thành lập để chỉ ra sự phân chia chính trị và cơ cấu hành chính-chính trị của khu vực thành lập bản đồ. Do mục đích của bản đồ này nên trong đó số trường hợp chúng đều là bản đồ tra cứu. Các bản …

Read More »

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

1.Khái niệm Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện hiện thực tế khách quan về sự phân bố các loại đất trên một đơn vị hành chính tại một thời điểm xác định. 2.Yêu cầu cơ bản của …

Read More »

Bản đồ địa chính

1.Nội dung của bản đồ địa chính: a.Khái niệm: Bản đồ địa chính là sự biểu thị bằng số hoặc trên các vật liệu như: giấy, diamat, hệ thống các thửa đất của từng chủ sử dụng và yếu tố nội dung khác được quy định cụ thể theo hệ …

Read More »

Bản đồ địa hình

1.Khái niệm bản đồ địa hình: Bản đồ địa hình là bản đồ biểu thị chi tiết và chính xác, phản ánh một cách đầy đủ đến mức có thể căn cứ vào đó mà hình dung ra sự lồi lõm của địa hình và các địa vật ở thực …

Read More »

Bài giảng Pháp luật Đất đai Việt Nam

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 1.Khái niệm về Pháp luật đất đai 2.Các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật đất đai CHƯƠNG II: QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 1.Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai 2.

Read More »

Khái niệm quản lý Nhà nước đối với đất đai

1.KHÁI NIỆM Các quan hệ đất đai là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm: Quan hệ về sở hữu đất đai, quan hệ về sử dụng đất đai, quan hệ về phân phối các sản phẩm do sử dụng đất mà có,… Cơ sở …

Read More »

Khái niệm quyền sử dụng đất

1.KHÁI NIỆM QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Là chủ sở hữu toàn bộ đất đai trên phạm vi cả nước, có đầy đủ các quyền sử dụng đất của một chủ sở hữu đó là quyền chiếm hữu, định đoạt và quyền sử dụng đất đai. Tuy nhiên trên thực tế …

Read More »

Chủ thể, khách thể quyền sử dụng đất

I.CHỦ THỂ SỬ DỤNG ĐẤT 1.Khái niệm Chủ thể sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp vào quan hệ pháp luật đất đai (được Nhà nước giao đất, cho thuê đất…), có ý chí độc lập, có quyền và nghĩa vụ …

Read More »

Chế độ pháp lý đất nông nghiệp

1.KHÁI NIỆM Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là lịch sử 4000 năm của nền văn minh lúa nước, lịch sử của 4000 năm hình thành các cụm, điểm dân cư ven các con sông, các khu vực thuận lợi cho sản xuất. …

Read More »